/EnpPubImg/20080421/xin_4120405211644671200958.jpg 奧運聖火在吉隆坡傳遞[組圖] http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/21/content_8021748.htm
/EnpPubImg/20080421/xin_18204052117140001251239.jpg 吉隆坡民眾歡迎奧運聖火傳遞[組圖] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-04/21/content_8021950.htm
/EnpPubImg/20080421/xin_0820405211705046777535.jpg 馬來西亞華人華僑為奧運聖火傳遞加油[組圖] http://news.xinhuanet.com/olympics/2008-04/21/content_8021903.htm
/EnpPubImg/20080421/xin_1120405210607015793853.jpg 中國駐馬來西亞大使館辦宴會迎接奧運聖火 http://news.xinhuanet.com/sports/2008-04/20/content_8017511.htm