Өвөр Монгол нь монгол үг хэл үсэг бичгийн шилдэг боловсон хүчнийг сургалтанд хамруулав
2019-07-08 17:24:42 Эх сурвалж: Синьхуа монгол нет
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Синьхуа монгол нетийн Шилийн хотын энэ сарын 8-ны өдрийн цахилгаан мэдээ \Х.Үзэсгэлэн\ ӨМӨЗО-ы гуравдугаар удаагийн монгол хэл бичгийн хэрэглээний судалгааны боловсон хүчний судлан суралцах сургалт жич дөрөвдүгээр удаагийн монгол хэл бичгийн дүрэмжил баримжаажлын судлан суралцах сургалт өнөөдөр Шилийн гол аймагт эхлэв.

Тус сургалт нь Хятадын Нийгмийн шинжлэх ухааны академи, Хятадын Үндэстний хэлний орчуулгын товчоо, ӨМӨЗО-ы Үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөл, ӨМӨЗО-ы Намын сургууль, ӨМИС, ӨМБИС-ийн холбогдох эрдэмтнүүдийг урьж нам ба төрийн үндэстний үг хэл үсэг бичгийн тухай бодлого хууль тогтоомж, монгол үг хэл үсэг бичгийн дүрэмжүүлэлт бариамжаажуулалтын онол, монгол хэлний нэр томьёог орчуулан найруулах зэрэг сэдвийн хүрээнд тусгай сэдэвт сургалтад хамруулхын зэрэгцээ баг хуваан ярилцуулах зэрэг агуулгуудтай.

Монгол үг хэл үсэг бичгийн дүрэмжүүлэлт баримжаажуулалтыг ахиулан монгол үг хэл үсэг бичгийн шилдэг боловсон хүчний байгуулалтыг эрчимжүүлэхээр ӨМӨЗО-ы Үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс монгол хэл бичгийн хэрэглээний судалгааны эрдэмтдийн судлан суралцах сургалтыг гурван удаа, монгол хэл бичгийн дүрэмжил баримжаажлын судлан суралцах сургалтыг дөрвөн удаа зохион байгуулаад бий.

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230040000000000000011100001124725350