Эмчилгээний маскийг Өвөр монголд багцаар туршин үйлдвэрлэж буй
2020-03-09 17:10:47 Эх сурвалж: ӨМ-ын сонин мэдээний сайт
Анхаарлаа хандуулна уу
微博
Qzone

Өнгөрсөн сарын 12-ны өдөр Өвөр монголын Нэгдүгээр механикийн групп компани Зэвсгийн аж үйлдвэрийн гуппын маскийг яаралттай туршин үйлдвэрлэх машин, эмнэлгийн хамгаалалтын хувцасны даравчийн машныг ажиллуулах тусгай үүргийг хүлээн авсны дараа тэр даруй бүх бүрэлдэхүүнээрээ хурдацтай ажиллан ур мэргэжлийн бэлтгэл, тоног сэлбэгийг худалдан авах, үйлдвэрлэлийн ажлын хуваарь гаргах зэрэг ажлыг хийж, 4 хоногт 400 зураг төсөл, 300 гаруй бүтээгдэхүүний технологийн дүрмийг боловсруулж туршин үйлдвэрлэхдээ ашиглажээ. Арван хоногт маскийн машны бусдаас худалдан авах 293 сэлбэг тоногийг бүрдүүлж, өөрөө үйлвэрлэх 418 сэлбэг тоногийг үйлдвэрлэж, дараачийн ажлаа бүх талаар эхлүүлэхэд цаг хэмнэсэн юм. Өнгөрсөн сарын 23-ны өдрөөс энэ сарын 4-ний өдөр хүртэл, дарга ажилтан илүү цагаар ажиллан 24 цаг зогсолгүй маск үйлдвэрлэх машныг угссарч, туршин ажиллууснаар, үзүүлэлтүүд нь дизайны стандартын шаардлага хангажээ.

Энэ сарын 5-ны өдөр маск үйлдвэрлэх 3 машин хэрэглэгчийн гарт хүрч, маск багцаар үйлвэрлэж эхэлсэн байна.

Бэлтгэсэн нь:Д Хүүхэнсоль

010070230040000000000000011100001125686552